วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

31 พ.ค. 2555

ตอนเช้ารับเด้กนักเรียน7.00น. เข้าแถว 7.50 น. เตรียมเนื่อหาสอนเรื่องความสัมพันธ์ในระบบนิเวศชั้นม.3/1 คาบ 2 เสร็จแล้วสอนวิชาซ่อมเสริมชั้นม.2 วิชาคอมพิวเตอร์ ตอนบ่ายสอนม.3/2และม.3/3 ในคาบ5และ6

30 พ.ค. 2555

ตอนเช้าไปรับเด็กนักเรียน เวลา7.00 น. เสร็จแล้วไปเข้าแถวเวลา 7.50 เเล้วเตรียมสอนในคาบ 3และ4 เมื่อสอนเสร็จศึกษาความรู้เพิ่งเติมงานเอกสานต่างๆๆ

วันอาคารที่28 พ.ค.2555

ตอนเช้าไปรับเด็กนักเรียน เข้าแถวห้นเสาธงเวลา 7.50 เเล้วเตรียมเอกสานสอนม.3/1 ในคาบ1และ2 เรื่องระบบนเวศ แล้วสังเกตุอาจารย์คนอื่นเวลาว่างๆๆ

วันจันทร์ ที่27 พ.ค.2555

ตอนเช้าไปรับเด้กนักเรียนหน้าโรงเรียน เสร็จแล้วไปเข้าแถวพร้อมเด้กนักเรียนสังเกตดูครูพี่เลี้ยง แล้วเตรียมสอนในคาบที่1และ2เรื่องระบบนิเวศชั้นม.3/3 จากนั้นศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 24 พ.ค. 2555

ตอนเช้ารับเด็กนักเรียน 7.30
ตอนเวลา7.50 ไปเข้าแถวพร้อมนักเรียน
คาบ 2 สอนวิขาวิทยาศาสตร์ ม.3/1
คาบ 3-4 สอนคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.2
คาบ5 สอนวิทยาศาสตร์ ม.3/2
คาบ6 สอนวิทยาศาสตร์ ม.3/3
แล้วเตรียมเอกสารสอนพุ้งนี้ต่อ

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน พุธ ที่23 พ.ค. 2555

ตอนเช้าไปรับเด็กนักเรียน
7.50 เข้าแถวพร้อมเด็กนักเรียน ไปดูการทำหน้าที่ของครูพี่เลี้ยง
8.30 เริ่มเข้าคาบเรียน นั้งเตรียมเอกสาร การสอน เพื่อสอนในคาบ 3 คาบ4
เสร็จแล้วพักเที่ยง มาเตรียมและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

21 พฤษภาคม 2555

ตอนเช้าอากาศเเจ่มใส ขี้เกียจตื่นมาก ตื่นเช้าแต่งตัวไปโรงเรียนไปรับเด็กนักเรียน ในตอนเช้าเสร็จแล้วเตรียมเอกสารไปสอนในคาบ1คาบ2 วิทยาศาสตร์ ม.3/3 เเล้วมีการเกตของครูพี่เลี้ยงโดยมีข้อบกพร่องบางส่วน แล้วนำมาแก้ไขเพื่อที่จะพัฒนาตนเองในคาบต่อไป แล้วคาบสุดท้ายไปดูเด็กในคาบโฮมรูม เพื่อสังเกตการโฮมรูมของอาจารย์

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

อาทิตย์แรกของการสอน

อาทิตย์แรกผ่านไป ตอนแรกรู้สึกไม่คุ้นเลยปรับตัวยากมาก ตอนเช้าก้ไปรับนักเรียนแต่สนุกดีฝึกความเป็นครู เสร็จแล้วไปเข้าแถวหน้าเสาธงพร้อมเด็กนักเรียน นี้ชีวิตมหาลัยไม่เข้าเเถวมานานแล้ว แล้วเตรียมเอกสารการสอนต่อไป บางทีก้สนุกนะเพราะได้เจอเด็กที่สนุกมีส่วนร่วมในการเรียน แต่ก็มีมั้งบางคนที่ไม่สนใจเราก็ควรปรับวิธีในการสอนเรื่อยๆๆต่อไป

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ สาม ของการฝึกสอน

ตอนเช้าพากระเป๋าไปตั้ง แล้วไปรับเด็กนักเรียน หน้าประตูโรงเรียน เด็ก เยอะมาก รับเด็กอย่างมีความสุข ตอนเช้าเจอนักเรียนยิ้มไห้มีความสุขในการสอน อิอิ แล้วไปหน้าเสาธงทำกิจกรรมหน้าเสาธง เสร็จแล้วเตรียมการสอน ชั้นม.3 แต่เด็กนักเรียนไปเลือกเสรี เลยไม่ได้สอน เสร็จแล้วตอนบ่าย ไปทำกิจกรรมลูกเสือพร้อมครูพี่เลี้ยง

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โครงการนิเทศนักศึกษา

เปิดเทอมวันแรกของผมที่โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ เด็กเยอะมากครับ วันแรกก็เข้าไปพบ ผอ. ปฐมนิเทศ และเข้าไปพบหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เพื่อชี้แจงแนวการสอน และวิชาที่จะสอน ว่าเราจะสอน ม. ไหนเวลาเท่าไหร่ และสอนคาบไหน จะได้จัดเขียนการเรียนรู้ได้ถูกครับ